Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Spróbuj tej strony internetowej z nieobsługiwanym dostępu przeglądarki. Dlatego może wyświetlać błędy lub wadliwe prowadzenie strony. Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.

Architektura systemowa ACCESSNET-T IP

Elastyczność do rozwiązań TETRA na miarę: Niepowtarzalna, modułowa struktura systemu radiowego TETRA ACCESSNET-T IP pozwala na tworzenie systemu TETRA dokładnie według własnych potrzeb. Architektura systemu umożliwia realizację zarówno instalacji rozproszonych, jak i scentralizowanych w celu elastycznego dopasowania systemu TETRA do wymagań jego użytkownika.

W przypadku systemów scentralizowanych przesyłanie mowy i danych oraz przejście do sieci zewnętrznych (bramy) – takich jak PABX / PSTN – następuje w centralnym punkcie systemu. Centralna architektura komutacyjna połączeń to klasyczny model w świecie telekomunikacji.

Rozproszona funkcja przełączania w ACCESSNET®-T IP zapewnia maksymalną elastyczność w kształtowaniu systemu dzięki możliwości realizowania funkcji łącznicy oraz przejść sieciowych w dowolnych punktach systemu. Funkcja łącznicy na bazie programowej może być realizowana na przykład na serwerze przeznaczonym specjalnie do tego celu lub na jednej ze stacji bazowych. Oprócz zwiększonej elastyczności rozproszona architektura jest związana z większą odpornością systemu na awarie poszczególnych lokalizacji.

Cechy rozproszonej funkcji łącznicy

 • Brak osobnego lub własnego centralnego oprogramowania sprzętowego w sieci
 • Najwyższa odporność na błędy w sieci szkieletowej za sprawą rozproszonej inteligencji
 • Możliwość szybkiej reorganizacji stacji bazowych i podziału na sieci częściowe
 • Odpowiednie dla scenariuszy typu Rapid Deployment w celu szybkiego wykorzystania systemu TETRA np. w sytuacjach kryzysowych bądź na obszarach dotkniętych dużymi stratami
 • Elastyczne przygotowywanie interfejsów do systemów zewnętrznych, a nawet stacji bazowych

Właściwości centralnej architektury komutacyjnej

 • Dostępne w handlu serwery do opartej na oprogramowaniu funkcji centrali
 • Centralne interfejsy telefonu i aplikacji o dużej wydajności
 • Najwyższa dostępność centralnego węzła sieciowego (IPN) dzięki redundantnej architekturze serwerowej (możliwa georedundacja)
 • Redundantne połączenie PABX i aplikacji
 • Interfejsy o wysokiej wydajności – Funkcje oprogramowania można połączyć z wysoce wydajnymi serwerami
 • Optymalna szerokość pasma „ostatniej mili” do stacji bazowych

Dziêki newsletterowi Hytera jesteœ zawsze na bieżąco

Chcesz mieæ zawsze aktualne informacje i regularnie
otrzymywaæ zestawienie asortymentu?

 • Nowe modele urz¹dzeñ
 • Ulepszenia w produktach
 • Aktualnoœci
 • Wskazówki i triki

ZAPRENUMERUJ NEWSLETTER

blisko