Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Spróbuj tej strony internetowej z nieobsługiwanym dostępu przeglądarki. Dlatego może wyświetlać błędy lub wadliwe prowadzenie strony. Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.

Hytera SmartOne

Niezależnie od standardów komunikacji radiowej, za pośrednictwem SmartOne możliwe jest łączenie się z wieloma sieciami radiowymi jednocześnie i sprzęganie ich.

  Opis produktu

  SmartOne to profesjonalne rozwiązanie w zakresie aplikacji opracowane przez firmę Hytera. Łączy w sobie różnorodne funkcje profesjonalnej telefonii komórkowej, takie jak funkcja dyspozytora, rejestrowanie mowy, AVL oraz dozór wizyjny w jednym urządzeniu. Możliwe jest powiązanie wielu sieci radiowych i łączenie się z nimi, niezależnie od standardów komunikacji radiowej.

  [Translate to Polnisch:] Applikationslösung Smartone [Translate to Polnisch:] Applikationslösung Smartone [Translate to Polnisch:] Applikationslösung Smartone [Translate to Polnisch:] Applikationslösung Smartone [Translate to Polnisch:] Applikationslösung Smartone [Translate to Polnisch:] Applikationslösung Smartone

  Kompleksowe rozwiązanie działań dyspozytorskich i funkcje rozszerzone

  SmartOne oferuje kompletne i wydajne funkcje dyspozytora, takie jak połączenia głosowe, usługi pozycjonowania GPS, funkcje wiadomości i rejestrowania mowy. Dodatkowo oprogramowanie można rozbudować o liczne dodatki (plug-in), na przykład wyświetlanie obrazu z kamer dozorowych podłączonych w technologii IP. Ponadto możliwe jest zintegrowanie treści sieciowych korzystających z przeglądarki, w rodzaju aplikacji typu big data, jak również analiz z wykorzystaniem sieci.

  Integracja standardów TETRA, DMR Conventional, DMR Trunking i MPT

  Aplikacja może być podłączona do różnych systemów radiowych jednocześnie. W ten sposób wszystkie czynności związane z połączeniami, usługami GPS lub wiadomościami są zintegrowane w jednym interfejsie użytkownika.

  Komunikacja z zastosowaniem wielu technologii

  SmartOne łączy ze sobą użytkowników różnych systemów radiowych. Pełniąc rolę bramki logicznej, rozwiązanie aplikacyjne jest w stanie łączyć grupowych i indywidualnych użytkowników różnych systemów we wspólne połączenia głosowe i wiadomości tekstowe.

  Przyjazny i dostosowywalny interfejs użytkownika

  Interfejs użytkownika jest możliwy do dowolnego dostosowania na każdym stanowisku. Istnieje możliwość stworzenia wielu zakresów roboczych i zindywidualizowanie ich za pośrednictwem wtyczek, ilustracji i tekstów. Obsługa odbywa się intuicyjnie z zastosowaniem metody „przeciągnij i upuść”.

  Podłączanie przewodowe lub bezprzewodowe

  SmartOne może być wykorzystywane nie tylko w połączeniach sieciowych opartych na protokole IP, lecz również we wszystkich technologiach radiowych jako dyspozytor radiowy. Pozwala to przykładowo zastosowanie funkcjonalności dyspozytorskiej w pojazdach służb interwencyjnych.

  Architektura systemowa

  SmartOne zapewnia szczególnie wysoką odporność na awarie ze względu na przemyślaną architekturę systemową. Dzięki redundancji serwerów każde stanowisko robocze SmartOne może łączyć się z dwoma serwerami centralnymi. W przypadku awarii aktywnego serwera, serwer gorącej rezerwy automatycznie przejmuje obsługę, zapewniając w ten sposób ciągłość pracy.

  Skalowalność

  SmartOne można skalować do dowolnych wielkości systemu. Obejmuje to zakres od rozwiązania jednostanowiskowego, w którym całość oprogramowania jest zainstalowana na jednym stanowisku komputerowym, aż po pełną architekturę typu klient-serwer, z centralnymi serwerami i zdalnymi stanowiskami roboczymi

  Zdolność rozróżniania klientów

  System jest w pełni przystosowany do obsługi klientów systemu. Każdemu użytkownikowi systemu SmartOne można przyporządkować odpowiednie grupy i użytkowników infrastruktury łączności radiowej. Przyporządkowanie takie pozwala jeszcze bardziej sprecyzować stopień odpowiedzialności.

  Funkcje

  • Integracja funkcji dyspozytora, rejestracji mowy, wiadomości SDS, GPS, kamer CCTV i usług bramy w centralnych zastosowaniach
  • Połączenie systemów radiowych TETRA, DMR (konwencjonalna i radiowa łączność trankingowa) i analogowych (MPT1327) oraz centrali abonenckich (PABX) i publicznej sieci telefonicznej (PSTN)
  • Łączenie połączeń głosowych lub wymiany wiadomości pomiędzy różnymi technologiami radiowymi za pośrednictwem bramki oprogramowania
  • Obsługa stanowisk pracy w centrali za pośrednictwem graficznego rozszerzenia na wiele monitorów
  • Elastyczna integracja aplikacji sieci Web za pośrednictwem zintegrowanej wtyczki do przeglądarki, na przykład do technologii Big Data
  • Przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z systemami radiowymi
  • Pełna zdolność rozróżniania klientów poprzez konfigurowalny zakres odpowiedzialności i funkcjonalności dla każdego klienta SmartOne
  • Połączenia

   • Połączenie indywidualne
   • Połączenie grupowe
   • Połączenie alarmowe
   • Połączenie priorytetowe
   • Połączenie informacyjne
   • Połączenie do całej sieci
   • Przekierowanie połączenia
   • Lista oczekujących połączeń
   • Połączenie konferencyjne
   • Grupowe połączenie wzajemne
   • Indywidualne połączenie wzajemne
   • DGNA

  • Usługi lokalizacji

   • Pozycjonowanie GPS
   • Trasy w czasie rzeczywistym na mapie
   • Połączenie indywidualne na mapie
   • DGNA na mapie
   • Powiadamianie geofencing
   • POI (Points of interest Znaczniki na mapie)

  • Funkcje rozszerzone

   • Monitorowanie otoczenia radiotelefonów
   • Dyskretne monitorowanie radiotelefonów
   • Włączanie się w połączenia
   • Lokalna rejestracja mowy
   • Lokalne protokołowanie

  • Funkcje zabezpieczeń

   • Dezaktywacja/reaktywacja radiotelefonu
   • Trwała dezaktywacja radiotelefonu
   • E2EE

  • Wiadomości

   • Wiadomość tekstowa
   • Wiadomość o statusie
   • Wiadomość o odzewie
   • Wiadomość alarmowa
   • Szablon wiadomości
   • Dostęp do poczty e-mail

  Dane techniczne

  Specyfikacje systemu

  Liczba urządzeń obsługiwanych przez serwer

  100 000 na każdy serwer

  Możliwość wykonywania połączeń za pośrednictwem serwera (przychodzące/wychodzące)

  1000 połączeń na każdy serwer

  Obsługa GPS za pośrednictwem serwera

  500 na sekundę

  Liczba połączeń na stanowisko

  28 połączeń na każde stanowisko

  Liczba stanowisk

  200 na każdy serwer

  Liczba użytkowników obsługiwanych przez stanowisko

  5000 na każde stanowisko

  Liczba użytkowników we wskazaniu GPS

  200 na sekundę

  Pamięć wymagana przez serwer

  300 MB na godzinę połączenia kanału*

  Opóźnienie czasowe

  < 20 ms

  Jitter

  < 10 ms

  Straty pakietów

  < 0,1%

  Szerokość pasma (dla połączeń głosowych)

  80 kb/s na jedno połączenie*

  Właściwości oznaczone symbolem * będą dostępne w przyszłych wersjach produktu.

  Wszystkie informacje techniczne zostały przetestowane zgodnie z odpowiednimi standardami. Z powodu stałego rozwoju produktu zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

  Zakres dostawy

  Dopasowane produkty

  Znajdź przedstawiciela
  Wprowadź swoją lokalizację:
  Wprowadź promień:
  km

  Bądź zawsze na bieżąco dzięki newsletterowi firmy Hytera

  Chcesz mieć stały dostęp do najnowszych
  informacji i naszej oferty?

  • nowe modele urządzeń
  • nowe funkcjonalności
  • aktualności
  • porady i sztuczki

  Zamów newsletter

  blisko