Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Spróbuj tej strony internetowej z nieobsługiwanym dostępu przeglądarki. Dlatego może wyświetlać błędy lub wadliwe prowadzenie strony. Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną. 

Ochrona Twoich danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w wyniku Twojej wizyty na naszej stronie jest dla nas bardzo ważna. Twoje dane są chronione zgodnie z przepisami prawa. 

Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie poniższych informacji. Dowiesz się, jak traktujemy Twoje dane osobowe, jak i w jakim celu je wykorzystujemy, komu je przekazujemy oraz w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe.

Twoje prawa osobiste są naszym najwyższym priorytetem i dokładamy wszelkich starań, aby te prawa chronić i gwarantować.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest:

Hytera Mobilfunk GmbH
Fritz-Hahne-Straße 7
D-31848 Bad Münder
Tel.:  + 49 (0) 5042 998 0
E-Mail: info(at)hytera.de


1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Każde odwiedziny na naszej stronie internetowej i każde otwarcie zawartego na niej pliku jest rejestrowane. Rejestracja służy celom systemowym i statystycznym na potrzeby wewnętrzne. 

Rejestrowane są następujące dane:

 • nazwa otwartego pliku
 • data i godzina otwarcia
 • ilość przesłanych danych
 • komunikat o pomyślnym otwarciu
 • używany system operacyjny 
 • typ i wersja przeglądarki internetowej
 • adres strony, z której nastąpiło przekierowanie
 • dostawca usług internetowych 
 • odwiedzone strony i 
 • domena, z której wysłano żądanie.

Ponadto rejestrowane są adresy IP urządzeń wysyłających żądanie. Administrator nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. 

Dane te są potrzebne wyłącznie do prawidłowego wyświetlania zawartości naszej strony internetowej, trwałej optymalizacji treści, a także aby móc wesprzeć organy ścigania w przypadku ataków hakerskich. 

O ile dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail itp.) są gromadzone na tej stronie internetowej, odbywa się to za Twoją dobrowolną zgodą i wiedzą.

Dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane w myśl postanowień niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie.


2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dostarczone nam przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy zgodnie z europejskimi i niemieckimi przepisami o ochronie danych wyłącznie po to, aby odpowiadać na Twoje zapytania, w celu uzasadniania, wykonywania i rozwiązywania zawartych z Tobą umów, do technicznego zarządzania i ewentualnie do reklamowania naszych produktów i usług, jeżeli otrzymaliśmy na to Twoją zgodę lub zezwalają na to przepisy prawa.

Twoje dane osobowe są przekazywane lub ujawniane stronom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia umowy (w szczególności przekazanie danych dotyczących zamówienia lub zlecenia współpracującym z nami usługodawcom i/lub dostawcom itp.) do celów rozliczeniowych lub jeśli uprzednio wyraziłeś na to zgodę. Masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.


3. Formularz kontaktowy

Wszystkie Twoje dane osobowe i inne informacje, przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie internetowej, są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu opracowania Twoich wniosków i odpowiedzenia na nie na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b) RODO. Twoje dane zostaną nam przekazane drogą mailową przez naszego dostawcę usług internetowych. W przypadku ich niedostarczenia, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować ani opracować Twojego wniosku. Podejmowanie decyzji nie opiera zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Przekazywanie dostarczonych przez Ciebie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca ani nie jest planowane. Przekazywanie Twoich danych osobowych zewnętrznym stronom trzecim nie ma miejsca. Twoje dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do opracowania Twojego wniosku, po czym zostaną natychmiast usunięte lub zablokowane.


4. Biuletyn

Jeżeli zamawiasz nasz elektroniczny biuletyn, Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu regularnego wysyłania naszego biuletynu na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO. Po rejestracji wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która pozwoli nam zweryfikować twoją tożsamość i potwierdzić Twoją zgodę. 

Twoje dane zostaną nam przekazane drogą mailową przez naszego dostawcę usług internetowych. W przypadku ich niedostarczenia, niestety nie będziemy mogli wysłać Ci naszego elektronicznego biuletynu, skontaktować się z Tobą ani opracować Twojego wniosku. Podejmowanie decyzji nie opiera zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Przekazywanie dostarczonych przez Ciebie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca ani nie jest planowane. Przekazywanie Twoich danych osobowych zewnętrznym stronom trzecim nie ma miejsca. Twoje dane osobowe, przekazane nam w związku z zamówieniem biuletynu, będą u nas przechowywane do momentu wycofania Twojej zgody na otrzymywanie biuletynu i zostaną usunięte z listy mailingowej po anulowaniu przez Ciebie subskrypcji.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i ofert.

Jako oprogramowanie newslettera stosuje się Newsletter2Go. Twoje dane są przekazywane tylko firmie Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go to niemiecka certyfikowana firma wybrana zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu możesz wycofać w dowolnym momencie, na przykład korzystając z linku „Anuluj subskrypcję” w biuletynie.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/


5. Śledzenie biuletynu

Biuletyny firmy Hytera Mobilfunk GmbH zawierają tak zwane piksele zliczające. Piksele zliczające to miniaturowe grafiki osadzane w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiające rejestrowanie i analizę plików dziennika , które są przechowywane przez Newsletter2Go GmbH. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu bądź niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. W oparciu o osadzony piksel zliczający, Hytera Mobilfunk GmbH może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które z zawartych w tej wiadomości łączy zostały przez nią aktywowane.

Takie dane osobowe uzyskiwane za pomocą pikseli zliczających zawartych w biuletynach są zapisywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dopasowywania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO i nie są przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili wycofać stosowną odrębną zgodę udzieloną w ramach procedury Double Opt-In. Po wycofaniu zgody te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Anulowanie subskrypcji biuletynu jest automatycznie traktowane przez Hytera Mobilfunk GmbH jako wycofanie zgody.


6. Ochrona przechowywanych danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Stale ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa i dostosowujemy je do aktualnego stanu techniki. Nie można wykluczyć, że podczas transmisji niezaszyfrowanych danych mogą mieć w nie wgląd osoby trzecie. Należy zauważyć, że w odniesieniu do transmisji danych przez Internet (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Zatem wrażliwych danych nie powinno się przesyłać przez Internet albo w ogóle, albo tylko korzystając z bezpiecznego połączenia (SSL).


7. Ochrona nieletnich

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może wyrazić jedynie osoba pełnoletnia. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego dopuszcza się zgodę dziecka, które ukończyło 16 lat, zgodnie z art. 8 RODO.


8. Przechowywanie anonimowych danych/plików cookie

Dane użytkowe są gromadzone i przechowywane na tej stronie w formie anonimowej. W tym celu stosowane są tzw. „ciasteczka”, czyli pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Gromadzą i zapisują one jednak dane wyłącznie pod pseudonimem. Nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika ani łączone z danymi posiadacza pseudonimu. Wykorzystujemy te informacje, aby podnosić atrakcyjność naszej strony internetowej i stale ulepszać jej zawartość.

Korzystanie z witryny jest również możliwe bez plików cookie. Pliki cookie nie będą stosowane, jeśli nie wyrazisz na to zgody.


10. Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych S-CON DATENSCHUTZ, Kriegerstraße 44, 30161 Hanover odpowie na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych (e-Mail: datenschutzteam221(at)s-con.de).


11. Wykorzystanie czcionek internetowych fonts.com i fast.fonts.net:

Do jednolitej prezentacji czcionek nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych fontów internetowych dostarczanych przez Fonts.net. Są one udostępniane przez firmę Monotype GmbH (fonts.com lub fast.fonts.net). Również w tym celu umieszcza się plik cookie. Podstawą prawną jest zatem nasz uzasadniony interes w jednolitej prezentacji zgodnie z art. 6 ust.1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko opuścisz naszą stronę.

Firma Monotype GmbH ma siedzibę w Bad Homburg, przy ulicy Horexstraße 30, kod pocztowy 61352. Poprzez integrację czcionek internetowych przeglądarka nawiązuje się bezpośrednie połączenie z serwerami fonts.com podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Tylko w ten sposób można załadować czcionki z witryny fonts.com bezpośrednio do przeglądarki, która następnie integruje je ze stroną internetową. Poprzez wykorzystanie fonts.com, informacje o sposobie użytkowania naszej strony internetowej − w tym Twój adres IP − są przekazywane na serwer fonts.com i tam przechowywane. Więcej informacji na temat tych czcionek internetowych można znaleźć na stronie https://www.fonts.com/info/legal, w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy


12. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google”), która wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ jednak ta strona internetowa dokonuje anonimizacji adresów IP, Twój adres IP jest uprzednio skracany przez Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych sytuacjach. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny użytkowania witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest wiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku możesz nie móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Możesz ponadto zapobiec zapisywaniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z użytkowaniem witryny (w tym adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Gromadzenie danych w ramach tej usługi odbywa się wyłącznie po udzieleniu przez Ciebie wyraźnej zgody. 

W dowolnym momencie po udzieleniu zgody możesz sprzeciwić się zapisywaniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania niniejszej witryny w przyszłości.

Jeśli usuniesz pliki cookie z tej przeglądarki, konieczna będzie ponowna aktywacja pliku cookie rezygnacji.

Wyłącz Google Analytics

Zostanie utworzony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania niniejszej witryny w przyszłości: Wyłącz Google Analytics


13. Korzystanie z usługi DoubleClick

Nasza witryna korzysta z usługi DoubleClick oferowanej przez Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzenie danych ma na celu umieszczenie przez DoubleClick firmy Google plików cookie na Twoim komputerze, aby wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich preferencji. W tym celu Twoja przeglądarka otrzymuje pseudonim identyfikacyjny (ID). Sprawdza się przy tym, które reklamy zostały w Twojej przeglądarce zamknięte, a które wyświetlone. Wygenerowane przez pliki cookie informacje są następnie przekazywane za pośrednictwem Google w celu oceny na serwer w USA i tam przechowywane.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku możesz nie móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Możesz także ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny żądającej. W dowolnym momencie możesz również usunąć pliki cookie ze swojego komputera.

Gromadzenie danych w ramach tej usługi odbywa się wyłącznie po udzieleniu przez Ciebie wyraźnej zgody. Jest ona wymagana zgodnie z polityką Google: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów związanych z rejestracją. 

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania Twoich danych przez Google oraz na temat Twoich praw jako osoby, której dotyczą dane, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google dostępnym na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


14. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z SharpSpring

Ta strona internetowa korzysta z SharpSpring, usługi analizy sieciowej świadczonej przez (550 SW 2nd Avenue, Gainesville, FL 32601, USA; zwaną dalej „SharpSpring”), która wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer SharpSpring w USA i tam przechowywane. Ponieważ jednak ta strona internetowa dokonuje anonimizacji adresów IP, Twój adres IP jest uprzednio skracany przez SharpSpring w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Pełny adres IP jest przekazywany na serwer SharpSpring w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych sytuacjach. SharpSpring wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny użytkowania witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach SharpSpring nie jest wiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez SharpSpring.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku możesz nie móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny.

Gromadzenie danych w ramach tej usługi odbywa się wyłącznie po udzieleniu przez Ciebie wyraźnej zgody.

Usługa pozwala nam analizować zachowania związane z przeglądaniem witryny. Poprzez ocenę uzyskanych danych jesteśmy w stanie ulepszyć naszą stronę internetową i zapewnić lepszą obecność w Internecie. Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interes użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów związanych z rejestracją.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z SharpSpring można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych SharpSpring dostępnym na stronie internetowej https://en.sharpspring.com/legal/privacy/.

Firma SharpSpring przestrzega postanowień programu Tarcza Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


15. Prawa osób, których dotyczą dane

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

Ponadto, możesz wykonywać swoje prawa do sprostowania, usunięcia lub − jeśli usunięcie nie jest możliwe − ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych zgodnie z art. 16-18 i art. 20 RODO. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o zwrócenie się do naszego inspektora ochrony danych.

Ponadto masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


16. Serwisy społecznościowe

Facebook

Nasza strona zawiera odwołanie (łącze) do portalu społecznościowego Facebook, obsługiwanego wyłącznie przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Odwołanie jest oznaczone logo Facebooka (nie jest to wtyczka Facebooka).

Klikając w logo Facebooka, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Jeśli jesteś już zalogowany na Facebooku za pośrednictwem osobistego konta użytkownika, następuje automatyczne przekazanie do Facebooka informacji o wizycie na naszej stronie. Facebook może wówczas powiązać wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez Facebooka.

Jeśli nie życzysz sobie transmisji i przechowywania Twoich danych przez Facebooka, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Facebooka można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Twitter

Nasza strona zawiera odwołanie (łącze) do portalu społecznościowego Twitter, obsługiwanego wyłącznie przez Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) („Twitter“). Odwołanie jest oznaczone logo Twittera (nie jest to wtyczka Twittera).

Klikając w logo Twittera, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Jeśli jesteś już zalogowany na Twitterze za pośrednictwem osobistego konta użytkownika, następuje automatyczne przekazanie do Twittera informacji o wizycie na naszej stronie. Twitter może wówczas powiązać wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez Twittera.

Jeśli nie życzysz sobie transmisji i przechowywania Twoich danych przez Twittera, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.

Dostęp do oświadczenia o ochronie danych osobowych Twittera można uzyskać za pośrednictwem poniższego linka: https://twitter.com/privacy?lang=en.

XING

Nasza strona zawiera odwołanie (łącze) do portalu społecznościowego XING, obsługiwanego wyłącznie przez XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy („XING“). Odwołanie jest oznaczone logo XING (nie jest to wtyczka XING).

Klikając w logo XING, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami XING. Jeśli jesteś już zalogowany na XING za pośrednictwem osobistego konta użytkownika, następuje automatyczne przekazanie do XING informacji o wizycie na naszej stronie. XING może wówczas powiązać wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez XING.

Jeśli nie życzysz sobie transmisji i przechowywania Twoich danych przez XING, wyloguj się ze swojego konta na XING.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

Nasza strona zawiera odwołanie (łącze) do portalu społecznościowego LinkedIn, obsługiwanego wyłącznie przez firmę LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; zwaną dalej „LinkedIn”). Odwołanie jest oznaczone logo LinkedIn (nie jest to wtyczka LinkedIn).

Klikając w logo LinkedIn, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Jeśli jesteś już zalogowany na LinkedIn za pośrednictwem osobistego konta użytkownika, następuje automatyczne przekazanie do LinkedIn informacji o wizycie na naszej stronie. LinkedIn może wówczas powiązać wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Poniższy link prowadzi do oświadczenia o ochronie danych osobowych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instagram

Nasza strona zawiera odwołanie (łącze) do portalu społecznościowego Instagram, obsługiwanego wyłącznie przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Odwołanie jest oznaczone logo Instagrama (nie jest to wtyczka Instagrama).

Klikając w logo Instagrama, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Jeśli jesteś już zalogowany na Instagramie za pośrednictwem osobistego konta użytkownika, następuje automatyczne przekazanie do Instagrama informacji o wizycie na naszej stronie. Instagram może wówczas powiązać wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez Instagram.

Więcej informacji na temat oświadczenia o ochronie danych osobowych Instagrama można znaleźć na stronie internetowej: https://help.instagram.com/155833707900388.

YouTube

[Translate to Polnisch:] Youtube

Nasza strona zawiera odwołanie (łącze) do portalu społecznościowego Youtube, obsługiwanego wyłącznie przez firmę YouTube (LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA), reprezentowaną przez Google Inc. Odwołanie jest oznaczone logo Youtube (nie jest to wtyczka Youtube).

Klikając w logo Youtube, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Youtube. Jeśli jesteś już zalogowany na Youtube za pośrednictwem osobistego konta użytkownika, następuje automatyczne przekazanie do Youtube informacji o wizycie na naszej stronie. Youtube może wówczas powiązać wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez Youtube.

Dostęp do oświadczenia o ochronie danych osobowych YouTube można uzyskać za pośrednictwem poniższego linka: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Mapy Google

Nasza strona internetowa wykorzystuje interfejs API (Application Programming Interface) Mapy Google do wizualnej prezentacji informacji geograficznych (map lądowych). Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z Map Google, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google lub jednego z jego przedstawicieli lub dostawców informacji uzyskanych automatycznie podczas korzystania z usługi Mapy Google oraz dostarczonych przez Ciebie danych.

Podczas korzystania z Map Google, informacje o sposobie użytkowania naszej strony internetowej − w tym Twój adres IP − są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Transmisja danych do USA wiąże się z ryzykiem wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych. Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz wyłączyć usługę Mapy Google i zapobiec transmisji danych do Google. W tym celu musisz wyłączyć obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku możesz nie móc wyświetlić mapy.

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania Twoich danych przez Google, jak również na temat Twoich powiązanych praw jako osoby, której dotyczą dane, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google dostępnym pod adresem policies.google.com/privacy oraz w dodatkowych warunkach korzystania z usług Mapy Google i Google Earth dostępnych pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

17. Korzystanie z usługi Menedżer tagów Google

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Menedżer tagów Google. Pozwala ona firmom zarządzać tagami witryny za pomocą jednego interfejsu. Narzędzie Menedżer tagów Google jest domeną pozbawioną plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane w określonych okolicznościach. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Dezaktywacja podjęta na poziomie domeny lub pliku cookie będzie obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia przeniesionych do Menedżera tagów Google. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania Twoich danych przez Google oraz na temat Twoich praw jako osoby, której dotyczą dane, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google dostępnym na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

18. Informacje zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Hytera Mobilfunk GmbH
Fritz-Hahne-Straße 7
D-31848 Bad Münder
Tel.:  + 49 (0) 5042 998 0
E-Mail: info(at)hytera.de

Nasz inspektor ochrony danych odpowie na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych:

S-CON DATENSCHUTZ
Kriegerstraße 44
30161 Hanover
Niemcy
E-Mail: datenschutzteam221(at)s-con.de


Wszystkie informacje dla:

Klientów

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO oraz w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania i wypełnienia stosunku umownego. W przypadku braku ich podania, niestety nie mamy możliwości skontaktowania się z Tobą, aby wyjaśnić kwestie przedumowne lub umowne.

Podejmowanie decyzji nie opiera zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Przekazywanie Twoich danych osobowych zewnętrznym stronom trzecim nie ma miejsca.

Przekazywanie dostarczonych przez Ciebie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca ani nie jest planowane.

Twoje dane będą u nas przechowywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz po jego wygaśnięciu jako dane kontaktowe do odpowiednich podmiotów, w imieniu których działasz, aby umożliwić wyjaśnienie ewentualnych kwestii poumownych. Jeśli Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne lub jeśli otrzymamy od właściwego podmiotu wiadomość, że nie jesteś już osobą kontaktową, Twoje dane zostaną usunięte, skasowane lub ich wykorzystanie zostanie ograniczone.

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Ponadto, możesz wykonywać swoje prawa do sprostowania, usunięcia lub − jeśli usunięcie nie jest możliwe − ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych zgodnie z art. 16-18 i art. 20 RODO. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o zwrócenie się do naszego inspektora ochrony danych.

Ponadto masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pracownicy

Dostarczone przez Ciebie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu wypełnienia stosunku pracy zgodnie z art. 88 ust. 1 RODO w związku z art. 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Dostarczenie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia stosunku pracy. W przypadku ich niedostarczenia, niestety będziemy mogli Cię zatrudnić.

Podejmowanie decyzji nie opiera zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Twoje dane osobowe zostaną przekazane organom publicznym lub podmiotom przez nich wyznaczonym, takim jak np. właściwe zakłady ubezpieczeń społecznych, stowarzyszenia zawodowe, urzędy skarbowe i urzędy pracy, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

W celu wdrożenia do naszej firmy odpowiedni pracownicy otrzymają Twoje niezbędne do wdrożenia dane osobowe.

Przekazywanie dostarczonych przez Ciebie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca ani nie jest planowane.

Twoje dane będą u nas przechowywane przez cały okres trwania stosunku pracy, a po jego wygaśnięciu − przez ustawowy okres przechowywania danych lub tak długo, jak dane osobowe będą wymagane do uzyskania emerytury.

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Ponadto, możesz wykonywać swoje prawa do sprostowania, usunięcia lub − jeśli usunięcie nie jest możliwe − ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych zgodnie z art. 16-18 i art. 20 RODO. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o zwrócenie się do naszego inspektora ochrony danych.

Ponadto masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przedstawiciele usługodawców, dostawców i zainteresowanych stron

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO oraz w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) RODO. Dostarczenie danych osobowych jest niezbędne do wykonania i wypełnienia stosunku umownego. W przypadku ich niedostarczenia, niestety nie mamy możliwości skontaktowania się z Tobą, aby wyjaśnić kwestie przedumowne lub umowne.

Podejmowanie decyzji nie opiera zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Przekazywanie Twoich danych osobowych zewnętrznym stronom trzecim nie ma miejsca.

Przekazywanie dostarczonych przez Ciebie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca ani nie jest planowane.

Twoje dane będą u nas przechowywane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz po jego wygaśnięciu jako dane kontaktowe do odpowiednich podmiotów, w imieniu których działasz, aby umożliwić wyjaśnienie ewentualnych kwestii poumownych. Jeśli Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne lub jeśli otrzymamy od właściwego podmiotu wiadomość, że nie jesteś już osobą kontaktową, Twoje dane zostaną usunięte, skasowane lub ich wykorzystanie zostanie ograniczone.

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Ponadto, możesz wykonywać swoje prawa do sprostowania, usunięcia lub − jeśli usunięcie nie jest możliwe − ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych zgodnie z art. 16-18 i art. 20 RODO. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o zwrócenie się do naszego inspektora ochrony danych.

Ponadto masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kandydaci

Dostarczone przez Ciebie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy zgodnie z art. 88 ust. 1 RODO w związku z art. 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Dostarczenie Twoich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. W przypadku ich niedostarczenia, niestety nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Twojej kandydatury podczas obsadzania stanowiska.

Podejmowanie decyzji nie opiera zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Przekazywanie Twoich danych osobowych zewnętrznym stronom trzecim nie ma miejsca.

Przekazywanie dostarczonych przez Ciebie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca ani nie jest planowane.

W celu rozpatrzenia kandydatury Twoje dokumenty zostaną przekazane właściwej osobie kontaktowej w dziale, do którego kierowana jest aplikacja.

Twoje dokumenty będą u nas przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 3 miesiące od jego zakończenia, aby umożliwić udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania z Twojej strony. Po upływie tego czasu dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty przysłane pocztą zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy. W przypadku zatrudnienia w naszej firmie Twoja aplikacja zostanie przeniesiona do Twoich osobistych akt.

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Ponadto, możesz wykonywać swoje prawa do sprostowania, usunięcia lub − jeśli usunięcie nie jest możliwe − ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych zgodnie z art. 16-18 i art. 20 RODO. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o zwrócenie się do naszego inspektora ochrony danych.

Ponadto masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki newsletterowi firmy Hytera

Chcesz mieć stały dostęp do najnowszych
informacji i naszej oferty?

 • nowe modele urządzeń
 • nowe funkcjonalności
 • aktualności
 • porady i sztuczki

Zamów newsletter

blisko